Hoe brandveilig is uw stofafzuiging?

'Bedrijfsbrand veroorzaakt door stofexplosie', het komt jammer genoeg nog regelmatig voor, ook in schrijnwerkerijen en afwerkingsbedrijven. Een nagel in een stuk hout dat door de zaagmachine gaat, is voldoende om een vonk te doen ontstaan die vervolgens een stofexplosie en brand veroorzaakt, met alle nare gevolgen van dien. Toch kan dit voorkomen worden, o.a. door een aantal veiligheidsvoorzieningen in uw stofafzuiginstallatie.

WAAROP MOET U LETTEN BIJ DE AANSCHAF VAN EEN NIEUWE INSTALLATIE? 

 • De stofafzuiging moet goed gedimensioneerd zijn. Indien de filter (filterdoekoppervlakte) te klein is voor de hoeveelheid af te zuigen debiet, dan wordt de filter overbelast en dit kan voor explosiegevaar zorgen. Of een deel van het afgezogen stof kan, samen met de verse lucht, terug mee in de hal geblazen worden, hetgeen eveneens voor een onveilige én een ongezonde situatie zorgt.
 • Een filterinstallatie die buiten staat, is altijd veiliger dan een installatie binnen. Mocht er buiten toch een stofexplosie ontstaan, dan blijft de bedrijfshal gevrijwaard.
 • Is het niet mogelijk om de installatie buiten te plaatsen, dan kan het ook binnen, op voorwaarde dat de capaciteit niet groter is dan
  8.000 m³/u (volgens ATEX-richtlijnen). In dat geval is het héél belangrijk dat er gewerkt wordt met omkaste filters, antistatische filtermouwen, explosieluiken en explosiebestendige terugslagkleppen in de afzuigleidingen.
 • Voorzie in elk geval een vonkdetectiesysteem in de afzuigleidingen tussen de machines en de filter en bij voorkeur ook een automatisch blussysteem.
  • Een vonkdetectiesysteem legt de installatie automatisch stil wanneer er ook maar de minste vonk wordt waargenomen. Doordat er geen verse lucht meer binnenkomt, is er een zelfdovend effect. Al kan de installatie zelf natuurlijk wel behoorlijke schade oplopen.
  • Een automatisch blussysteem werkt met een brandblusser en een smeltlood in de kast waarin de filterzakken zitten. Als de temperatuur in de installatie boven 72°C stijgt, smelt het lood en wordt de brandblusser in werking gesteld.
 • Indien een installatie met een automatisch blussysteem (met waterleidingen) buiten staat, let er dan op dat de blusleidingen niet kunnen bevriezen.
 • Indien er in de bedrijfshal afzuigleidingen door brandveilige muren gaan, voorzie dan op die plaatsen uiteraard ook brandkleppen.

VEILIG WERKEN IS ONZE PRIORITEIT

Limoco werkt altijd volgens de ATEX-richtlijnen en zal steeds het nodige advies geven wanneer u investeert in een nieuwe stofafzuiginstallatie. Raadpleeg ook altijd uw verzekering omtrent de eisen die zij stellen inzake brandveilige installaties. Want veilig werken voorkomt dat er straks een krantenkop over uw bedrijf verschijnt: 'Bedrijfsbrand veroorzaakt door stofexplosie'.