Onze beleidsverklaring

Ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden.

Alle medewerkers staan garant voor :

  • Een strikte opvolging van de richtlijnen en regels zoals die zijn opgesteld door onze klanten en Limoco NV.
  • De optimale zorg voor het waarborgen van kwaliteit en gunstige arbeidsomstandigheden.
  • Het voorkomen van ongevallen en het vermijden, beheersen en verminderen van risico’s alsmede de zorg voor minimale belasting van gezondheid, milieu en derden.
  • Een hechte, betrouwbare en zakelijke relatie met onze klanten.
  • Het leveren van vakmanschap en het vervullen van de wensen van onze klanten.
  • Een hoge mate van betrouwbaarheid en flexibiliteit.
  • Het melden van geconstateerde tekortkomingen.
  • Een goede communicatie tussen werkgever, werknemer en opdrachtgever door wekelijkse besprekingen en regelmatige bezoeken aan de verschillende werven voor eventueel werkoverleg met leidinggevenden.
  • Een flexibele organisatie met een zakelijk inzicht en een gevoel voor vraag en aanbod in de sector technische dienstverlening.