Marmo Group (Molenstede)

ico.featured.2Marmo Group in Molenstede (bij Diest) produceert verkoopklaar vers vlees, gehakt, gevogelte en specialiteiten voor slagerijafdelingen van warenhuizen. Daarnaast worden in het bedrijf ook vleesproducten en (voorgegaarde) maaltijdcomponenten voor cateraars en grootkeukens geproduceerd en uitgeleverd.

In de technische ruimte van het bedrijf was er een probleem om de warmte, afkomstig van de machines, af te voeren.

Limoco werd gevraagd om een berekening te maken van het debiet aan warme lucht die afgevoerd zou moeten worden. Die berekening gaf aan dat er 2 ventilatoren nodig waren, samen goed voor een capaciteit van 24.000 m³/u. Omwille van de beperkte ruimte in het lokaal, werd geopteerd om 2 dakventilatoren te installeren. Deze werden door Limoco op het dak van een aanpalende ruimte geplaatst. Tevens werd er een groot rooster, voorzien van muggengaas, geplaatst voor toevoer van verse lucht van buitenaf.