Nitto investeert verder om energieneutraal te produceren tegen 2045

Een jaar geleden kon u in onze nieuwsbrief het verhaal van Nitto lezen, m.b.t. hun engagement om tegen 2045 energieneutraal te produceren. Ook dit jaar zijn stappen gezet en ook Limoco kon weer een bijdrage leveren via enkele ingrepen in de optimalisering van het proces van de productielijn 'J-lijn'.

Het proces om solventen te recupereren uit dampen die vrijkomen bij het coaten van folie, vraagt enorm veel warmte en dus energie. De ingreep van Limoco heeft als doel die warmte maximaal te recupereren en het energie-verbruik te verminderen.

De warmterecuperatie gebeurt op drie plaatsen aan de productielijn. Voor deze warmteterugwinning hebben we gebruik gemaakt van lucht/luchtplatenwisselaars. Om het energieverbruik verder te doen dalen, hebben wij 2 grote riemaangedreven ventilatoren vervangen door twee kleinere, energiezuinigere ventilatoren met rechtstreekse motoraandrijving.

Op naar de volgende stappen in dit meerjarenproject!