Co-creatie met Limec bij Aquafin

Een typisch kenmerk van de projecten van Limoco is dat ze meerwaarde bieden aan projecten van andere leveranciers, dat ze bedrijfsomstandigheden verbeteren, rendement verhogen of processen efficiënter maken. In die context kunnen we regelmatig spreken van 'co-creatieprojecten': samen met een andere leverancier of partner leveren we een totaaloplossing bij een gezamenlijke klant. Zoals bij Aquafin in Overpelt.

Onze partner Limec, leverancier van elektrische installaties, plaatste bij Aquafin een reeks laagspanningsborden in verschillende afgesloten ruimtes (van 6 x 3 meter). De warmte die er vrij kwam, diende afgevoerd te worden en daarvoor werd de know-how van Limoco ingeschakeld.

De uitgewerkte oplossing is multifunctioneel. Enerzijds wordt de warmte afgevoerd en anderzijds wordt die warme lucht (gedeeltelijk) gerecupereerd voor de verwarming van de kantoorruimte.
Daarnaast wordt ook verse buitenlucht naar binnen geblazen. Deze verse lucht wordt eerst gefilterd, om het stof buiten het lokaal te houden, en vervolgens verdeeld over de kasten van de laagspanningsborden. We spreken hier van een debiet van 3.000 m³/u.