Katoen Natie Food & Feed

ico.featured.3

Limoco mocht opnieuw een mooi project uitvoeren bij Katoen Natie Food & Feed in Kallo.

Big bags met melkpoeder, die via containers binnenkomen, worden geopend en uitgestort in bulkwagens. Om het stof, dat vrijkomt bij deze handeling, af te zuigen, ontwikkelde en installeerde Limoco een afzuiginstallatie met 3 afzuigpunten en extra features.

  • 2 vaste afzuigpunten bij de big bags
  • een derde 'mobiel' afzuigpunt
  • een aansluiting voor een poetsflexibel zodat ook onderaan bij de vrachtwagens poeder kan opgezogen worden
  • 2 poetsflexibels in de werkzone

Bij het uitwerken van de oplossing moest rekening gehouden worden met een aantal specifieke omstandigheden:

  • De installatie is volledig 'food grade' uitgevoerd.
  • Melkpoeder is een explosiegevaarlijke stof. De volledige installatie werd dus ATEX-conform uitgevoerd en voorzien van een breekplaat met vlammendover.
  • Alle leidingen zijn vervaardigd in inox.
  • Met een Hepa filter vermijden we contaminatie.
  • De ruimte wordt in overdruk gehouden, zodat er geen vervuiling van buitenaf kan binnenkomen.
  • Omwille van de beperkte hoogte van 2,20 m waar de installatie moest ingepast worden, was specifiek maatwerk nodig. Dankzij de bijzondere expertise van Limoco op dat vlak, konden we een oplossing ontwikkelen die volledig voldoet aan de wensen én behoeften van deze klant.