Werkhuizen Burgelman (Stabroek)

Werkhuizen Burgelman is een familiaal bedrijf waar draai- en freeswerken worden uitgevoerd.
Het werk met de CNC-machines veroorzaakt typische blauwe nevels die, door het vrij lage plafond in de bedrijfshal, moeilijk geëvacueerd konden worden, ondanks de aanwezigheid van plaatselijke afzuigingen op de CNC – machines.

Limoco installeerde daarom een centrale olieafscheider. De vijf CNC-machines werden allemaal individueel aan de olieafscheider gekoppeld. Een voorfilter absorbeert de olie uit de lucht en een fijnfilter zorgt voor nafiltering. De gefilterde lucht wordt naar buiten geblazen en 100% zuivere lucht wordt naar binnen gehaald. We spreken hier over een debiet van 5.400 m³/u.

Het bedrijf is gelegen in een woonomgeving, daarom werd ook extra aandacht besteed aan het beperken van geluidshinder. Rond de ventilator is een geluidskast gebouwd en op de uitlaat van de ventilator is een geluidsdemper voorzien. Hierdoor is er geen geluidsoverlast voor de omliggende bewoners.