Itradec (Havre)

In opdracht van en in samenwerking met de firma Benvitec Environment nv mocht Limoco een project realiseren bij afvalverwerkingsbedrijf Itradec in de buurt van Mons. In het bedrijf wordt huishoudafval gesorteerd en verwerkt, hetgeen uiteraard een enorme geurhinder veroorzaakt.

Limoco kreeg de opdracht om 3 afzuigwanden te plaatsen in een hal waar een nieuwe, gigantische afvalkuil was ingericht. Het ging hier om 3 wanden van elk 10 meter lang, 2 meter hoog en met een dikte van 30 cm. Om de vieze lucht efficiënt af te leiden naar de afzuigwanden, werden 6 blaasmonden geplaatst.

Het volledige systeem werd modulair gebouwd in het atelier van Limoco, zodat het ter plaatse kon gemonteerd en opgebouwd worden. Er werd tevens rekening gehouden met het gebruiksgemak en het onderhoud van de wanden: aan de achterzijde kunnen ze geopend worden om de reiniging uit te voeren.