Audi (Brussel)

Sinds mei 2010 wordt in de Brusselse fabriek de Audi A1 geproduceerd. Het doel is om de fabriek verder te ontwikkelen tot één van de meest competitieve vestigingen in het Volkswagenconcern. Naast efficiënte structuren werd hiertoe ook het innovatieve werkorganisatiesysteem "Audi Produktions System" (APS) ingevoerd.
Een innovatieve bijdrage wordt o.a. geleverd door het installeren van een nieuw afzuigsysteem voor de uitlaatgassen van de wagens die van de band rollen.

Meer concreet gaat het om de locatie waar 10 servicepunten gevestigd zijn voor het 'nabewerken' van de wagens die een kleine 'onregelmatigheid' vertonen. Wanneer het nodig is dat de motor van de wagen draait om bepaalde testen te doen, komen er uitlaatgassen vrij, die ter plaatse afgezogen dienen te worden. Daartoe is er bij elk servicepunt een rooster in de vloer voorzien, vlakbij de uitlaat van de wagen. Een precisiemeetsysteem, uitgerust met sensoren langsheen signa-lisatielijnen, zorgt ervoor dat de wagens altijd exact boven het afzuigrooster gepositioneerd staan. Wanneer dit het geval is, brandt een indicatielamp en wordt de afzuiging automatisch gestart. Een groene lamp blijft branden zolang de afzuiging geactiveerd is. Het geheel van de afzuigkanalen voor de uitlaatgassen bevindt zich onder het platform van de servicepunten.

audibrussel2Een moeilijkheid bij het installeren van het systeem was het plaatsgebrek voor de ventilator. Er werd een bordes voorzien van 4 x 8 meter, op 4 m hoogte in de productiehal. Daarop werden de ventilator en het elektrisch bord geplaatst. Op dit moment wordt de afgezogen lucht naar buiten geblazen, maar op het bordes is nog extra ruimte voorzien om in een latere fase een warmtewisselaar te installeren zodat de warmte kan gerecupereerd worden. 

Ook hier, bij Audi Brussel, gaat het om een belangrijke investering ten bate van een gezonde werkomgeving voor het personeel.