Rezinal (Lummen)

Rezinal in Lummen is dé trendsetter in de duurzame productie van secundair zink en fijne zinkassen. Er worden zinkassen, zinkschroot en andere zinkhoudende materialen gerecycleerd.
Bij de verwerking van zinkhoudende afvalproducten (vb. afkomstig van dakgoten, regenpijpen, gevel- en dakbekleding) komen donkere dampwolken vrij, o.a. van de bitumenresten die aan de zinkonderdelen vast zitten.

De dampen passeren een stoffilter waar de fijne vaste deeltjes verwijderd worden. Vervolgens worden op een Aktief kool bed de vluchtige componenten afgevangen.
Op het Aktief kool bed condenseert ook een zwaardere fractie waardoor het bed snel verzadigd raakt en het verbruik van Aktief kool substantieel groot is. Om de hoge kost, door het Aktief kool verbruik, te beperken heeft Rezinal het initiatief genomen om een test uit te voeren met technologie van EFC (Atephos Mist Eliminator) in combinatie met technologie van Limoco (Filterbouw).
EFC, met haar Atephos Technologie, heeft samen met Limoco een pilot filterunit ontwikkeld waar de condenseerbare bitumenfractie afgevangen kan worden. Sub micron aerosolen zullen aangroeien op een speciaal ontwikkelde glasvezel filter (Atephos Mist Eliminator) tot grotere druppels waardoor deze afgevangen worden en uit de gasstroom draineren. De vluchtige componenten passeren deze Mist Eliminator en worden geadsorbeerd op de Aktief kool filter.
De Atephos Mist Eliminator heeft een efficiëntie tot 99,8% op sub micron druppels, de filter unit is in SS 316L gebouwd.
Uiteindelijk zal met een full scale Mist Eliminator Unit de Aktief kool filter enkel nog de vluchtige componenten verwijderen en zal het verbruik aan Aktief kool beperkt worden.