IKO nv

IKO nv is één van onze vaste klanten en in de vestiging te Antwerpen hebben we eerder al een aantal projecten gerealiseerd. Het laatste project was de plaatsing van twee
warmeluchtgeneratoren voor de verwarming van twee opslagplaatsen met verschillende criteria.

Opslagplaats 1, met een oppervlakte van net geen 5.000 m² heeft een minimale temperatuur van 5°C nodig ten behoeve van de producten die daar opgeslagen worden. De omgevingstemperatuur tijdens de werkuren dient minimaal 18°C te bedragen.
Opslagplaats 2, iets meer dan 6.000 m² groot, heeft dezelfde temperaturen nodig, maar moet bovendien ook voldoen aan de normen voor opslag van solventgedragen, verpakte producten. Dit is dus ook een ATEX-zone.

We hebben twee generatoren geplaatst, elk met een capaciteit van 38.700 m³/u. De generatoren zijn voorzien van een gasbrander en een wisselaar. De aangezogen binnenlucht wordt door de wisselaar gestuurd en zodoende opgewarmd om vervolgens weer in de hal geblazen te worden. Elke hal is voorzien van een thermostaat waarmee de gewenste temperatuur ingesteld kan worden. De installatie start automatisch op wanneer de temperatuur te laag is. De hercirculatie van de lucht betekent enerzijds een belangrijke energiebesparing. Anderzijds zou het ook een risico kunnen inhouden als er bijvoorbeeld een lek zou zijn bij één van de opgeslagen chemische producten. Daarom zijn er in de hal LEL-detectoren geplaatst. Stel dat er een lek ontstaat wanneer een product valt tijdens de handling, dan wordt dankzij de werking van de detectoren automatisch omgeschakeld naar de aanzuiging van buitenlucht in de plaats van binnenlucht. De hal wordt vervolgens in overdruk gebracht om de dampen zo snel mogelijk te verwijderen uit de hal. Het automatisch schakelsysteem bestaat uit twee kleppen, één voor binnenlucht en de andere voor buitenlucht. Er kan er altijd maar één open zijn en de switch gebeurt automatisch in geval van nood. Elke hal is voorzien van overdrukroosters van 2 m² groot.
De volledige installatie heeft dus een dubbele functie. Enerzijds de hal verwarmen in de herfst en de winter en anderzijds de hal ventileren ingeval er gevaarlijke dampen vrijkomen.