Optimalisering bij Vynova

Vynova Belgium is één van de zes productiesites van Vynova Group, een Europees chemiebedrijf. Op de site in Tessenderlo wordt onder meer ethyleendichloride (EDC) en monovinylchloride (MVC) geproduceerd, twee essentiële bouwstenen voor de productie van PVC.
Limoco werd aangesproken voor het installeren van een nieuwe geluidsomkasting voor de installatie waar H2-gassen behandeld worden.

Bij het ontwerp van de nieuwe omkasting werden een aantal facetten ter optimalisering onder de loep genomen:

  • De nieuwe omkasting is groter dan de vorige en tevens voorzien van deuren aan de voor- én de achterzijde. Hierdoor is de installatie beter toegankelijk en kan het onderhoud gemakkelijker uitgevoerd worden.
  • In de kast is ventilatie voorzien. Enerzijds om de warmte af te voeren en anderzijds om te vermijden dat de H2-gassen zich opstapelen in de besloten ruimte. Lucht wordt aan de zijkant aangezogen en langs boven uitgeblazen.
  • Op het dak is bijkomend een grote geluidsdemper geplaatst die demonteerbaar en gemakkelijk toegankelijk is voor het onderhoud.