Project met DRANCO voor EcoWerf

In een persbericht van 17/03/2023 lezen we: 'EcoWerf start met de productie van biogas in nieuwe vergistingsinstallatie'. EcoWerf bouwde die installatie samen met DRANCO, een bedrijf dat wereldwijd anaerobe vergisters opzet. Een gigantisch project waar Limoco, vanuit de eigen expertise, een bijdrage aan mocht leveren.


Hoe verloopt het vergistingsproces? Groenafval krijgt een voorbewerking voordat het vergist kan worden. Na die vergisting wordt het gecomposteerd groenafval vervoerd via transportbanden, over een lengte van bijna 100 m. De transportbanden zijn ingekapseld en voorzien van een afzuiging voor de gassen die bij het proces vrijkomen. De afgezogen lucht wordt naar een gaswasser getransporteerd. Het leidingwerk tussen de transportband en de gaswasser werd door Limoco uitgevoerd in opdracht van DRANCO, die de vergistingsinstallatie voor EcoWerf ontwikkelden.
Dit ganse project is een belangrijke stap bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen in Vlaanderen. Met de bouw van deze installatie maximaliseert EcoWerf niet alleen de energieopbrengst, ze creëert ook een energiepositieve site. Per jaar kan EcoWerf 12.000 MWh groene warmte produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse warmtegebruik van 500 gezinnen. Ook wordt er jaarlijks 11.000 MWh groene elektriciteit opgewekt, wat overeenkomt met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen. 25% van de geproduceerde energie wordt hergebruikt in de eigen gebouwen en installaties, 75% van de opgewekte energie wordt opgeladen op het elektriciteitsnet. Daarnaast blijft EcoWerf 20.000 ton compost produceren om zo te zorgen voor de gesloten kringloop in de EcoWerf-regio. Alles samen levert dit een CO²-besparing op van 5.000 ton per jaar en zo draagt EcoWerf bij aan de klimaatdoelstelling van Vlaanderen. (bron: persbericht Ecowerf)

We zijn trots dat wij met onze specifieke expertise ook hebben kunnen bijdragen aan dit impactvol project!