IKO Sales International nv (Ham)

IKO Sales, met hoofdkantoor en productievestiging in Ham, is een wereldwijde expert op het gebied van kwaliteitsshingles voor dakbedekking. Eén van de basisgrondstoffen voor de productie van de shingles, is bitumen. De opslag van deze grondstof gebeurt in verscheidene opslagtanks, hetgeen gereglementeerd is door de milieuwetgeving.


Het bedrijf doet al jaren een beroep op de diensten van Limoco. Recent mochten we een volledig nieuw leidingnet installeren voor de afzuiging van bitumendampen, die eventueel geurhinder zouden kunnen veroorzaken. Het gaat hier om een overkoepelend leidingnet, voor alle opslagtanks samen. Omwille van de typische kenmerken van de grondstof (o.a. condensatie-snelheid), moest het leidingnet aan zeer specifieke voorwaarden, vb. voor de teflondichtingen en flensverbindingen, voldoen. 
Er werden kleppen voorzien t.b.v. onderdruk, als garantie dat de afzuiging  voor elke silo functioneert. Behalve de afzuigleidingen werden ook blusleidingen geïnstalleerd. De montageomstandigheden waren een extra uitdaging: op 20 meter hoogte, boven op de silo's die een diameter van 10 meter hebben. Maar onze mensen hebben  ook dit project weer  tot een goed einde gebracht.